MELAK ILIR

Nama Kampung : MELAK ILIR

Kampung MELAK ILIR terletak di Kecamatan Melak. Kampung MELAK ILIR dipimpin oleh seorang Petinggi / Kepala Kampung bernama Pj.HASRINSYAH.,S.Pd, dengan Masa Jabatan 2009-2010

Sarana dan Prasarana Infrastruktur

 • Kantor Kepala Kampung
 • Sarana Pendidikan :
 • Telkom
 • PDAM. Konsumen 476 KK
 • PLN. Konsumen 650 KK
 • Jalan Beraspal ± 4 Km
 • Jembatan 6 Unit
 • Kehutanan

Sarana Pendidikan

 • Taman Kanak-kanak/ TK. Puncan Karna
 • Sekolah Dasar Negeri/ SDN. 001
 • Sekolah Dasar Negeri/ SDN. 002
 • Sekolah Menengah Kejuruan / SMK. Sinar Abadi

Objek Wisata dan Seni Budaya

 • Tari Jepen
 • Danau Barong

Hotel dan Restoran

Sumberdaya Potansial

 • Tempat Penampungan Kayu Olahan (TPKO) :
 • CV. Putra Kutai (M. Hidayat)

Sarana Perekonomian

Koperasi Serba Usaha

 • Sempekat Etam
 • Al-Hikmah
 • Maldini Cellular
 • Berkat Rahmat Jaya
 • Mandiri
 • Perkawan Sentral Melak
 • Makmur Bersama
 • Swadarma

Koperasi Simpan Pinjam

 • Subur Makmur

Koperasi Organisasi

 • Sahabat -NU

Koperasi Pesantren

 • “­ Kopantren Nurul Qur””an”

Visi Kutai Barat 2011 - 2016 :
Kita Teruskan Pembangunan Kutai Barat Yang Masyarakatnya Semakin : Cerdas, Sehat, Produktif dan Sejahtera Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *